Comune di Telti

Provincia di Sassari
  • Seguici su:
Articoli (7)
LA PRIMAVERA_LU BRANU
Allegati (1)


La ciurrata di lu trabaddhu
Allegati (2)


Li ciurrati di la Mèrrula
Allegati (1)


Ciurrata di la Mimória
Allegati (1)


CIURRATA DI LA MIMORIA PA NO SMINTICA'
Allegati (1)


Un prugghjèttu pa’ galdà li cuppulàti
Allegati (1)


Signaffìccu di li calzàri rùi di la dì 25 di Santandrìa come signali contr’a lu femminicidiu
Allegati (1)